top of page

תרומה לקהילה

מעורבות קהילתית הינה ערך מרכזי בעבודתה של חברת בטאט שמואל והמשפחה.

החברה מעודדת את עובדיה ואת קבלני המשנה להיות שותפים בפרויקטים החברתיים.

 

חברת "בטאט שמואל ובניו בע"מ"  קיבלה מעירית פתח תקווה שתי דירות שלא ראויות לשימוש ואכלוס, ושיפצה אותן לטובת עמותת פ.א.ה.

"העבודות במקום לא היו מצליחות ללא הסיוע של הקבלן שמואל בטאט ובניו שנרתם לסייע בביצוע חלק מהעבודות הכבדות ."

פ.א.ה -

פאה לכל אישה

"ילדי ומתנדבי "שמחה לילד" מוקירים בזאת תודה ל ש.בטאט על שיתוף הפעולה ותרומתכם  הרבה  למען ילדי העמותה!

 

אלי קלרמן       - מנכ"ל העמותה

מנחם טננבוים  - מנהל פעילות ארצי"

עמותת שמחה לילד

"תעודת הוקרה לחברת בטאט שמואל ובניו בע"מ 

מוקירים תרומתך והתנדבותכם למען בני הנוער בשכונת עמישב 

"ידיים המושיטות לעזרה, קדושות משפתיים הדובבות תפילה"

בהערכה רבה גיא אליהו  - מנהל אגף חברה נוער והצעירים עירית פתח תקווה"

עירית פתח תקווה

בני הנוער שכונת עמישב

bottom of page