top of page

פרויקטים בחברת טבע תעשיות פרמצבטיקה

פעילות ב- ס.ל.א. לאורך השנים

ליווי והעתקת פעילות סלא מטבע אסיא לאתר בטירת הכרמל ובהמשך הקמת והמעבר לסלא 2000 באתר אביק. בתחילת שנת 2010 ליווינו את הבנייה של המרכז הלוגיסטי בשוהם בסיוע למנהלי הפרויקט מטעם טבע וכיום אנו נותנים שירות בתחום הבינוי והפרויקטים במרלו"ג

ע"י נציג החברה המוצב באתר.

פעילות ב- אתר אביק לאורך השנים

אתר אביק מתוחזק ע"י חברתנו מזה כ- 30 שנה וב- 15 שנים האחרונות החברה מספקת שירותים כקבלן העיקרי באתר.

באתר מוצב נציג חברתנו. 

פעילות ב- אתר פלנטקס משנות ה- 80

אתר פלנטקס מתוחזק ע"י חברתנו על בסיס קבוע ובדגש על היערכות לביקורות חיצוניות כדוגמת חב' בינלאומיות מחו"ל וה- FDA. באתר מוצב נציג החברה.

פעילות ב- אשכול אתרי פתח- תקווה ממחצית שנות ה- 80

עובדי חברת בטאט שמואל ובניו נותנים שירותי בינוי, אחזקה שוטפת ומונעת (מיזוג, חשמל), ניקיון, אמהות בית, תפעול ושירות שוטף (עובדי משק) מדי יום.

 

 

bottom of page