top of page

החזון

עקרונות החברה

  • דרך ארץ וכיבוד הלקוחות והעובדים שלנו

  • שקיפות מלאה ושיתוף פעולה מלא עם הלקוחות

  • חתירה תמידית להיות הטובים ביותר

  • הקפדה על חסכון בעלויות ושיפור מתמיד באיכות החיים

  • הגינות ואמינות

ייעוד החברה

ייעוד החברה להסיר מהלקוחות כל דאגה בנושא בינוי ואחזקה שוטפת, לפעול בצורה הוגנת ומקצועית תוך יצירתיות שתאפשר חסכון בעלויות ושיפור באיכות החיים ללקוחות.

 

חברת בטאט שמואל ובניו בע"מ הפועלת עשרות שנים דוגלת בערכים של:

  • מקצועיות

  • אמינות

  • מוסר עבודה גבוה

  • כבוד לזולת

  • תרומה לקהילה  

    גאווה למשפחה שלנו

ערכי החברה

bottom of page